Kâğıdın Yolculuğu; Üretimi, Bozulma Sebepleri ve Konservasyonu

Blog Single

Kocaeli Müze Müdürlüğü ve KÜMAD işbiriliğiyle Öğr. Gör. Dr. Nilüfer KİRAZ “Kâğıdın Yolculuğu; Üretimi, Bozulma Sebepleri ve Konservasyonu” konulu konferansı gerçekleştirecektir. Ayrıca yapılan çalışmaların sunulduğu “Kağıt Eserleri Korumak-Konservasyon Çalışmalarına Bakış” adlı sergi açılışı yapılacaktır. 

KAĞIDIN YOLCULUĞU; ÜRETİMİ, BOZULMA SEBEPLERİ VE KONSERVASYONU
Kağıttan önce kullanılan yazı taşıyıcılarından kağıdın keşfine, kağıdın tüm dünyada kullanılan bir malzeme olana dek geçirdiği sürece ve Türklerin kullandıkları kağıtlara değinilecek. Osmanlıların kullandığı farklı kağıt türleri ve Türklerin ürettikleri kağıtlar anlatılacak. Ham kağıdın bir belge ya da kitap olana dek geçirdiği farklı terbiye yöntemleri (Boyama, ahar) ve üretim teknikleri sıralanacak. Bir kağıt eserin bozulmasına yol açan etkenler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler anlatılacak. Kağıt eserlerin konservasyonunda kullanılan başlıca laboratuvar malzemeleri, aletler, yapıştırıcılar, kimyasallar ve uygulama yöntemleri tanımlanarak örnek restorasyon uygulamalarından bahsedilecektir.

 

Öne Çıkanlar: