Kültür ve doğa varlıklarının zenginliği açısından özel bir yere sahip olan ülkemizde, bu değerlerin niteliklerini, sorun ve olanaklarını bilmek ve bunların kültürel kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak korunmasını sağlamak her bireyin sorumluluğudur. Oysa günümüzde, bu sorumluluk, yalnızca devlet erki ve yasal, yönetsel kısıtlamalarla kamu otoritesinin eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır.

“Kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması yaygın anlayışın dışında ancak bütüncül bir yaklaşımla gönüllü olarak herkesin, her kurum ve kuruluşun, her meslek grubunun rol aldığı bir kamu bilincinin yaratılmasıyla mümkün olacaktır”.  İşte bu düşünceyle kültürel miras alanında faaliyet göstererek katkı vermeyi amaç edinen KÜMAD; kültürel mirasımızın korunmasına ve bilimsel yöntemlerle araştırılmasına hizmet eden tüm etkinliklerin yerine getirilmesi ile birlikte Konservatör-Restoratörler mesleğinin alandaki iyileştirilmelerine odaklanmaktadır.