KÜMAD komisyonları aracılığıyla;

• Disiplinler arası yaklaşımla; kültürel mirası konu alan tüm koruma ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili meslek çalışanlarına ve öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz.

• Kültürel Mirasın korunması için uluslararası düzeyde standartların oluşturulmasını, uygulamalarının düzenlenmesini, mesleği icra edenler arasında iletişim ve koordine desteğini sağlamaya çalışıyoruz.

• Kültür mirasımızın korunması ve yaşatılması amacıyla restorasyon, arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve turizm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.

• Kültürel mirasın korunması ve araştırılmasıyla ilgili seminer, eğitim programları, çalıştay, sempozyum vb. birçok etkinlik organize ediyoruz.

• Kültürel mirasla ilgili yayın yaparak, bu alanda yapılan araştırma ve yayın faaliyetlerine her zaman destek oluyoruz.

• Görsel ve işitsel tekniklerle kültürel miras bilincinin arttırılması için farkındalık yaratarak hem insanların hem de konuyla ilgili çevrelerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz.