Projelerimiz
·      Önleyici Koruma kitabının hazırlanması
·      Selçuklu Kılıçları Araştırma Projesi
·      Rönesans Dönemi Ressamı Domenico Ghirlandaio’ya Ait Olduğu Düşünülen Yağlıboya Tablonun Teknik İnceleme ve Araştırmaları
·      Metal Silahların Analiz Sonuçları Veri Bankası (MESAS-VB) Projesi
·      Miras Sohbetleri "Kayıt Projesi"

   
20. asırdan itibaren, insanlığın ortak kültürel mirası; savaşlar, toplumsal olaylar ve çeşitli afetler neticesinde tarihte hiç görülmeyen bir hızla büyük bir tahribe uğramış bulunmaktadır ve neticede kültürel mirasın korunmasında/yaşatılmasında büyük bir boşluk ortaya çıkmıştır. Birtakım ulusal ve uluslararası kuruluşlar gibi KÜMAD Ailesi de bu önemli boşluğu doldurmak için tüm gücüyle çalışmaktadır.