Projelerimiz


·      Önleyici Koruma kitabının hazırlanması

20. asırdan itibaren, insanlığın ortak kültürel mirası; savaşlar, toplumsal olaylar ve çeşitli afetler neticesinde tarihte hiç görülmeyen bir hızla büyük bir tahribe uğramış bulunmaktadır ve neticede kültürel mirasın korunmasında/yaşatılmasında büyük bir boşluk ortaya çıkmıştır. Birtakım ulusal ve uluslararası kuruluşlar gibi KÜMAD Ailesi de bu önemli boşluğu doldurmak için tüm gücüyle çalışmaktadır.